Làm sao để cung cấp những giá trị mà người dùng thật sự cảm thấy cần thiết

Xác định những giá trị mà khách hàng đang cần Cung cấp giá trị cho người dùng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ. Để cung cấp những giá trị mà người dùng thật sự cảm thấy cần thiết, bạn cần: Hiểu rõ nhu cầu […]
continue reading